MEGAPOOL 軸流式冷風機 MAC-38AP

Carousel imageCarousel imageCarousel image

產品相片


https://sites.google.com/a/homepro.com.hk/homepro/megapool-chan-pin/yi-dong-huan-bao-leng-qi-ji/yi-dong-zhou-liu-shi-leng-qi-ji/MAC-38AP_Banner_680mm.jpg

MAC-38AP

零售價 :HK$6800.00

註:隨機附送遙控/原廠一年保養

型號

摩打功率 (W)

排風量 (M3/Hr)

送風距離 (M)

覆蓋面積 (Ft2)

風機類型

適用電壓/頻率 (V/Hz)

電子開關控制

UV殺菌系統

防水等級

儲水量 (L)

耗水量 (L/Hr)

風速調校(檔)

噪音(dB)

風擺

入水方式

排水方式

缺水提示功能

產品重量(KG)

產品尺寸 (WxDxH mm)

出風口呎吋 (WxH mm)

MAC-38AP

230

7000

6-8

400-600

軸流式

220V /50Hz

電子開關(帶藍色顯示燈)

IPX4

38

6-10

3

55

左右電擺 / 上下手動

手動 / 自動

手 動

33

855*500*1080

605*635

1. 面板控制

2. 按鍵功能